Välkommen till TP förskolor

AB C:s förskolor ingår i TP förskolor. Vi har tre förskolor som alla är belägna i Täby Kyrkby. Caroline Ohlsén är förskolechef för Holmgården, Margretelund samt Kyrkbacken. Vi har en ledningsgrupp som består av en person från varje avdelning, en samordningsansvarig på varje förskola samt en förskolechef. Vi ses en gång per månad, där tar vi alla större beslut ex inköp, anställningar, antal barn mm.

Läs mer


Margretelund

Margretelund är en förskola med tre avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av fyra huskroppar som är sammankopplade med varandra. Det finns många små rum i husen. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. Varje avdelning är anpassade efter de barn vi har och deras intressen. Förskolan är belägen vid en
Läs mer

Kyrkbacken

Kyrkbackens förskola är inrymd i Täbys ”gamla” ålderdomshem. Det är stora ljusa lokaler med många små rum. Dessa används till olika aktiviteter och möjliggör att barnen kan dela upp sig i mindre grupper lite ostört. De är anpassade efter de barn vi har och deras intressen. Nere i Källaren finns ett stort rum för rörelseaktiviteter. Förskolan ligger vid Täby Kyrka. Förskolan omges av en mycket stor
Läs mer

Holmgården

Holmgårdens förskola är en förskola som ligger vid Skolhagenskolan vid Täby Kyrkby station. Inomhus är det stora ljusa lokaler anpassade till förskola och utomhus har vi en stor fin gård med möjlighet till många olika aktiviteter. Vi har endast ett par minuters promenad till en mycket varierad och uppskattad lekpark. Vi har nära till skog och bibliotek där vi både lånar böcker och utnyttjar
Läs mer